Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Կառուցվածք

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

     Գործակալության պետ ժ/պ
   Արտակ Սիմոնյան հեռ. 010 28 06 55, 060 65 28 60, 060 65 28 50   
Գործակալության պետի տեղակալ
Գարիկ Սահակյան, հեռ. 060 652700 
Գործակալության պետի խորհրդական
Էմիլ Դավթյան, հեռ.  060 652720
Գործակալության պետի օգնական
Սաթենիկ Հակոբյան, հեռ. 010 28 06 55, 060 652760 
Աշխատաշուկայի վերլուծության,կանխատեսման և
գնահատման բաժնի պետ     
Հասմիկ Թադևոսյան, հեռ. 060 652708, 060 652709
Ծրագրերի իրականացման մեթոդական աջակցության և խորհրդատվության բաժնի պետ
Ռուզան Արշակյան, հեռ. 060 652710, 060 652711, 060 652712
Տեղեկատվության ապահովման բաժնի պետ
Ցողիկ Բեժանյան, հեռ.  060 652703, 060 652704
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ
Մարինե Սաֆյան, հեռ. 060 652705, 060 652706 
Գործատուների և աշխատաշուկայում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ համագործակցության բաժնի պետ
Ստյոպա Դոխոյան ժ/պ, հեռ. 060 652888, 060 652715
Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ  

Սամվել Խաչատրյան, հեռ. 060652717, 060 652716

 

Աշխատանքային միգրացիայի բաժին

 

 

 հեռ. 060 652701

 

 

Զբաղվածության պետական գործակալության կազմում գործում է  51 զբաղվածության տարածքային կենտրոն: