Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված բնակիչներին ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկվելու առցանց դիմում

*_ ով դաշտերը պարտադիր են

Անուն*
Ազգանուն*
Քաղաքացիություն
Արցախի Հանրապետությունում հաշվառման հասցեն
Երկիր*
Մարզ*
Տարածք*
Համայնք*
Հասցե*
Փաստացի բնակության վայրը
Երկիր*
Մարզ*
Տարածք*
Համայնք*
Հասցե*
Էլ. փոստի հասցեն *
Հեռախոսահամարը*
Ծրագրի անվանումը*
Ծրագրի նպատակն է Արցախի Հաանրապետության գործազուրկ քաղաքացիներին ընդգրկել համայնքներում իրականացվող վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում: Մեկ աշխատանքային օրվա համար վճարը 8000 դրամ է՝ ներառյալ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարները: Ծրագրում ընդգրկվել կարող են պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող այն անձինք, որոնք հաշվառված են և մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջին 3 ամիսը փաստացի բնակվել են Ադրբեջանի հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում (տե՛ս ՀՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1820-Լ որոշումը):
Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիներին՝ աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու, աշխատաշուկայում առավել մրցունակ դառնալու և ժամանակավոր աշխատանքի տեղավորվելու նպատակով։ Ծրագրի տևողությունը երեք ամիս է: Ծրագրի շրջանակներում շահառուին վճարվում է՝ ամսական աշխատավարձ` 100000 դրամի չափով, իսկ գործատուին փոխհատուցվում է շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը և օրենքով սահմանված դեպքերում` սոցիալական վճարը։ Ծրագրի շրջանակներում ամսական 34000 դրամի չափով վարձատրվում է նաև գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետը: Ծրագրում ընդգրկվել կարող են պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող այն անձինք, որոնք հաշվառված են և մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջին 3 ամիսը փաստացի բնակվել են Ադրբեջանի հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում (տե՛ս ՀՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1820-Լ որոշումը):