Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Կայքի քարտեզը

Վերլուծություններ և հետազոտություն
Ուսումնասիրություն գործատուների շրջանում 2020թ. ՈԻսումնասիրություն ԶՊԳ-ում հաշվառված երիտասարդների շրջանում Ուսումնասիրություն գործատուների շրջանում Ուսումնասիրություն՝ զբոսաշրջության ոլորտում Թափուր աշխատատեղերի ուսումնասիրություն, 2019թ. ՙՙԳործատուների շրջանում իրականացվող հետազոտության՚՚ ամփոփ վերլուծություն, 2018թ. Ըստ տնտեսության ճյուղերի գործատուների ուսումնասիրություն 2016թ. Ըստ տնտեսության ճյուղերի գործատուների ուսումնասիրություն 2015թ. «Գործատուների ընտրանքային ուսումնասիրություն» հետազոտություն 2014թ. Միգրացիան և զարգացումը Հայաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն Իրական գործազրկության մակարդակը Հայաստանում Գյումրիի աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն ՀՀ աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն Աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն գյուղական համայնքներում ՀՀ աշխատաշուկայի և երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդիրների վերլուծություն
Հաշվետվություններ
Կառուցվածք Օրենսդրություն Հարց - Պատասխան Լուրեր Հղումներ Գրանցվել Կապը մեզ հետ