Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Երիտասարդների ընդգրկվածությունը զբաղվածության ծրագրերում

 

Երիտասարդների ընդգրկվածությունը զբաղվածության ծրագրերում 2016թ.