Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Էլեկտրոնային դասընթաց

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական գործակալությունը կազմակերպում է հեռավար ուսուցմամբ էլեկտրոնային դասընթացը՝ «Ինչպես փնտրել աշխատանք» թեմայով: 

Դասընթացը կազմակերպվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ /GIZ) կողմից իրականացվող «Մասնավոր հատվածի զարգացում և ՄԿՈՒ Հարավային Կովկասումե ծրագրի շրջանակում և իրականացվում «Հեռավար ուսուցման ազգային ցանց» ՀԿ-ի հետ:

Դասընթացը մշակվել և ներդրվել է «Ինստիտուցիոնալ կառուցում և մարդկային ռեսուրսների զարգացում հեռավար ուսուցման (e-Learning) ոլորտում» ծրագրի շրջանակներում ԳՄՀԸ /GIZ  կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում: 

Դասընթացի նպատակն է աջակցել աշխատանք փնտրողներին ձեռք բերել աշխատանք փնտրելու հմտություններ, որոնք կօգնեն իրենց նախասիրություններին և հմտություններին համապատասխան աշխատանք գտնելու հարցում:

Աշխատանք որոնելը բարդ, ժամանակատար և դժվարին աշխատանք է` անկախ անձի հմտություններից, աշխատանքային փորձից: Դասընթացը կօգնի աշխատանք փնտրողներին հաղթահարել աշխատանքի որոնման ճանապարհին հանդիպող դժվարությունները և խոչընդոտները:

Դասընթացը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից.

1.    Ինքնաճանաչում

2.    Աշխատանքի որոնում

3.    Ինչպես դիմել գործատուին

4.    Հարցազրույց

5.    Աշխատանքի առաջարկ և ամփոփում

 

Էլ. դասընթացի հղումը՝ ստորև.

 

Ինչպես փնտրել աշխատանք