Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ՍՅՈՒՆԻՔԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ


Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Սյունիքի  մարզում 

 2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Սյունիքի մարզում կազմում է 3.2 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 4.2 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 76.3 %-ը կամ 2.4 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է  2.6 %-ով:   Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  70.8 %-ը, կամ 1.7 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 16.0 %-ը երիտասարդ է, 5.6 %-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 40.1 %-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Սյունիքի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

 

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը