Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանքային պրակտիկա

Ծրագրի նպատակն է՝ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող գործազուրկին` իր մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելուն, աշխատաշուկայում առավել մրցունակ դառնալուն և հարմար աշխատանքի տեղավորվելուն աջակցումը  ու  կայուն զբաղվածության ապահովումը:

 

Գործազուրկը կարող է մասնակցել ծրագրին մեկ անգամ` մասնագիտական կրթություն  և որակավորում ստանալուց հետո առավելագույնը  5 տարվա ընթացքում:

 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Ծրագրի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարվում է.

 
  • գործազուրկին՝ աշխատավարձ` նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով,
  • գործատուին՝ գործազուրկի աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը և օրենքով սահմանված դեպքերում` նպատակային սոցիալական վճարը փոխհատուցելու համար,
  • գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետին գումար՝ ամսական կտրվածքով, օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով:
 

Ծրագիրն իրականացվում է տարածքային կենտրոնի կողմից վարվող համապատասխան բանակցությունների արդյունքում ընտրված գործատուի կողմից, որի արդյունքում` գործատուի, գործազուրկի և գործազուրկին հաշվառած տարածքային կենտրոնի միջև կնքվում է ծրագրի կազմակերպման մասին եռակողմ պայմանագիր:

 

Ծրագրի առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է:

 
Ծրագրի կազմակերպման մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել Ձեր տարածքի զբաղվածության կենտրոն: