Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

ԼՈՒՐԵՐ

08.01.2021

Ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրեր պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիների համար

Պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածությունն ապահովելու և սոցիալական վիճակը մեղմելու նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից  հաստատել է  2 ծրագիր՝  Վարձատրվող հասարակական աշխատանքերի կազմակերպում և Գործազուրկ քաղաքացիներին աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրում։

Առաջին ծրագրի նպատակն է Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիներին ընդգրկել համայնքներում իրականացվող վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում:  Մեկ աշխատանքային օրվա համար վճարը 8000 դրամ է՝ ներառյալ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարները: Ծրագրի առավելագույն տևողությունը երեք ամիս է:

Երկրորդ ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի Արցախի  Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիներին՝ աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու, աշխատաշուկայում առավել մրցունակ դառնալու և ժամանակավոր աշխատանքի տեղավորվելու նպատակով։ Ծրագրի տևողությունը երեք ամիս է: Ծրագրի շրջանակներում շահառուին վճարվում է 

ամսական աշխատավարձ` 100000 դրամի չափով, իսկ գործատուին փոխհատուցվում է շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող  եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը և օրենքով սահմանված դեպքերում` սոցիալական վճարը։

Ծրագրի շրջանակներում ամսական 34000 դրամի չափով վարձատրվում է նաև գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետը:

Վերոնշյալ ծրագրերում ընդգրկվել կարող են պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող այն անձինք, որոնք հաշվառված են և մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջին 3 ամիսը փաստացի բնակվել են Ադրբեջանի հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում (տե՛ս ՀՀ կառավարության 2020 թվականի  նոյեմբերի 21-ի N 1820-Լ որոշումը):  

Ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով շահառու հանդիսացող անձը պարտավոր է դիմում ներկայացրել իր փաստացի բնակության վայրը սպասարկող զբաղվածության տարածքային կենտրոն՝ դիմումում նշելով իր հետ կապ հաստատելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ (հեռախոսահամար, այդ թվում` բջջային և (կամ) էլեկտրոնային փոստի հասցե)։

Դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես առձեռն, այնպես էլ առցանց՝ տարածքային կենտրոնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով (զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հասցեները, հեռախոսահամարները և էլեկտրոնային փոստի հասցեները տեղադրված են Զբաղվածության պետական գործակալության պաշտոնական կայք-էջում՝ www.employment.am, Կապը մեզ հետ բաժնում)։

Ծրագրերի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել Ձեր փաստացի բնակության վայրը սպասարկող զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ www.employment.am կայք- էջի Օրենսդրություն բաժինը: