Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ՇԻՐԱԿԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 

 

                                                               Աշխատաշուկայի իրավիճակը Շիրակի մարզում


2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Շիրակի մարզում կազմում է 17.3 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 6.9 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների  71.3 %-ը կամ 12.3 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 2.2 %-ով:   Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 66.6 %-ը, կամ 8.2 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  17.9 %-ը երիտասարդ է, 3.5 %-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 29.1 %-ը՝ գյուղաբնակ


Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Շիրակի  մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...
Թափուր աշխատատեղեր