Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

ԼՈՒՐԵՐ

10.03.2020

Տարածքների տրամադրում՝ երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությանն առնչվող միջոցառումների իրականացման համար

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է զբաղվածության ոլորտում երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված նախաձեռնությունների մեկնարկի մասին:

Երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող անհատներին և կազմակերպություններին միջոցառումներ՝ հանդիպումներ, քննարկումներ, դասընթացներ անցկացնելու նպատակով կտրամադրվեն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Համալիր սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի ռեսուրս կենտրոններն ու  դահլիճները:

Դահլիճներն ու ռեսուրս կենտրոնները տրամադրվում են այն անհատներին, կազմակերպություններին, որոնց գործունեությունն առնչվում է երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանման, նրանց մասնագիտական կարողությունների զարգացման հետ:

 

Տրամադրվող տարածքներից կարող են օգտվել անհատները և կազմակերպությունները, որոնք՝

 

  • Պատրաստ են իրականացնել դասընթաց կամ հանդիպում՝ հանդես գալով որպես խոսնակ կամ դասընթացավար:
  • Իրենց գործունեության շրջանակնում կարիք ունեն կազմակերպել և իրականացնել հանդիպումներ, դասընթացներ երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանման և կարողությունների զարգացման ուղղություններով:
  • Ցանկանում են կիսել զբաղվածության ոլորտում իրենց աշխատանքային փորձը, հաջողության պատմությունը:
  • Ցանկանում են աշխատել երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ:
  • Ցանկանում են նպաստել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության շահառուների զբաղվածության խթանմանը և մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը:

Անհրաժեշտության դեպքում ԶՊԳ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների աշխատակիցներն ևս կարող են մասնակցել միջոցառումներին/քննարկումներին, տրամադրել տեղեկատվություն իրենց գործառույթների և խորհրդատվություն զբաղվածության պետական ակտիվ ծրագրերի վերաբերյալ:

Նախաձեռնությունը նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ համայնքներում՝ Վանաձոր, Ամասիա, Աշոցք, Մարալիկ, Արմավիր, Բաղրամյան, Չարենցավան, Հրազդան:

Տարածքներից  օգտվելու  համար անհրաժեշտ է հետևել նշված կանոններին՝

Գրանցվել նախօրոք` միջոցառումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

Լրացնել ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ:

Կազմակերպել և իրականացնել ոչ կոմերցիոն բնույթի միջոցառումներ:

Գրանցման հայտում հիմնավոր կերպով ներկայացնել Ձեր առնչությունը երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության հիմնախնդիրներին:

Միջոցառման սկզբից 30 րոպե առաջ լինել նախատեսված վայրում՝ միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնելու համար:

Խնամքով վերաբերվել տարածքում առկա գույքին և տեխնիկային:

Պահպանել տարածքի մաքրությունը:

Միջոցառումը չեղարկելու դեպքում նախօրոք տեղեկացնել այդ մասին:

Միջոցառման ավարտից հետո 3-օրյա ժամկետում նախաձեռնության համակարգողին ուղարկել միջոցառման վերաբերյալ  ամփոփ տեղեկատվությունը, նկարները (feedback):

Միջոցառման ավարտից հետո 3-օրյա ժամկետում նախաձեռնության համակարգողին ուղարկել երիտասարդների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանմանն   ուղղված   առաջարկություններ  (առկայության դեպքում):

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել՝ +374 60 65 28 60 կամ էլ.  նամակ ուղարկել նախաձեռնության համակարգող Հերմինե Կարապետյանին՝ hermine.karapetyan@employment.am: