Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԿՈՏԱՅՔԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը՝ 2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Կոտայքի մարզում 


2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Կոտայքի մարզում կազմում է 9.3 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է  1.7%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների  63.3%-ը կամ 5.9 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 3.6 %-ով:  Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  66.7%-ը, կամ 3.9 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  22.5%-ը երիտասարդ է, 2.6%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 37.5%-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Կոտայքի  մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

 

կարդալ ավելին...
Թափուր աշխատատեղերը