Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Միջազգային համագործակցություն

2009թ վերջին ավարտվեցին մի շարք ծրագրեր միջազգային համագործակցության համատեքստում, որոնք ապահովել են զգալի դրական արդյունքներ և շարունակական զարգացում զբաղվածության ոլորտում: Հետևաբար զբաղվածության կարգավորման ոլորտում մեծ կարևորություն է ստանում այս ծրագրերի արդյունքների շարունակականության ապահովումը նշյալ ծրագրերի շարունակմամբ կամ նմանատիպ նոր ծրագրերի ֆինանսավորմամբ: