Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԼՈՌՈՒ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ. դեկտեմբերի-ի 1-ի դրությամբ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 

 

 

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Լոռու մարզում 

2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Լոռու մարզում կազմում է 10,1 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 0.4%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 91.1 %-ը կամ 9,2 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 0.7 %-ով:   Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  67,4%-ը, կամ 6,2 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  18.2 %-ը երիտասարդ է, 2.5%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 35,5 /%-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Լոռու  մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը