Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

ETF

Շարունակվում է համագործակցությունը ETF-ի հետ`ուղղորդված սոցիալական գործընկերությանը և ՄԿՈՒ համակարգի բարեփոխումներին: Համագործակցության շրջանակներում կազմակերպվում են մի շարք հանդիպումներ, կլոր սեղան- քննարկումներ: