Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ

ԶՊԾԳ-ն համագործակցում է Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամի, Սոցիալական աջակցության հայկական ընկերակցության և Ինտեգրացիայի և էմիգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակի հետ "Ինստիտուցիոնալ աջակցություն միգրացիաների վերաբերյալ տեղեկատվությանը և համագործակցություն վերադարձող հայերի տնտեսական վերաինտեգրման բնագավառում" ծրագրի շրջանակներում: