Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

DVV - International

2009-ին DVV internetional կազմակերպության հետ համատեղ Սյունիքի մարզում իրականցվեց ուսումնասիություն` տուրիզմի և գյուղմթերքների արտադրության և վերամշակման ոլորտներում, որի արդյունքները ամփոփման փուլում է: