Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

People in need

ԶՊԾԳ-ն համագործակցում է "Միգրացիայի և օթևանի ոլորտում երրորդ երկրների համագործակցության թեմատիկ ծրագրի" շրջանակներում Չեխիայի հեռուստաընկերությանն առնթեր "People in need" կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի և "Միավորված ազգերի կազմակերպության հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի հետ` ՀՀ ԱՍՀՆ հետ համատեղ կնքված Փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա: 2009 թվականի ընթացքում միգրանտների համար իրականացվեցին ծրագրեր Երևանում, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու, և Կոտայքի մարզերում: Ծրագրերը շարունակվում են 2010 թվականին և նպատակն է միգրանտներին ֆինանսական աջակցության տրամադրումը և օրինական միգրացիայի և Հայաստանում զբաղվածության հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովումը: