Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

ԳՏՀ / GTZ

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության կողմից իրականացվող "Համայնքային և տնտեսական զարգացում Հայաստանում" ծրագրի 2-րդ "Զբաղվածության խթանում" բաղադրիչի շրջանակներում սկսած 2009 թվականից ԶՊԾԳ-ն համագործակցում է ԳՏՀ Հայաստանյան/GTZ Armenia/ գրասենյակի հետ: Գրասենյակն աջակցում է "Զբաղվածության պետական ծառայություն" գործակալության` Զբաղվածության Հանրային Ծառայությունների Համաշխարհային Ասոցիացիային անդամակցությանը: "Զբաղվածության պետական ծառայություն" գործակալությունը 2009թ նոյեմբերի 6-ի դրությամբ Զբաղվածության Հանրային Ծառայությունների Համաշխարհային Ասոցիացիայի անդամ է: ԳՏՀ աջակցությամբ հունվարին իրականացվել է այց Ուկրաինա` մասնակցելու Կիևում կազմակերպված "Գլոբալ ճգնաժամը և եվրոպական Զբաղվածության Ծառայությունների դերը" խորագրով կոնֆերանսին: