Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Գեղարքունիքի մարզում  

 

2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Գեղարքունիքի մարզում կազմում է շուրջ 6.1 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 2.0%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 73.7%-ը կամ 4.5 հազար մարդ: Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 59.8 %-ը, կամ  2.7 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 20.7%-ը երիտասարդ է, 4.1%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, 48.8%-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. 

Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Գեղարքունիքի  մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը