Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Միացյալ ազգերի կազմակերպություն

2009 թվականին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվեցին 146 աշխատանք փնտրողների մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ Կոտայքի, Շիրակի, Լոռու, Սյունիքի մարզերում և Երևան քաղաքում "Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ)" ծրագրի շրջանակներում: Ս/թ մարտ ամսից կմեկնարկի մասնագիտական կրթության և ուսուցման առավել լայնածավալ ծրագիր` Հայաստանի բոլոր մարզերի ընդգրկմամբ, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի և  ՀՀ ԱՍՀՆ միջև ստորագրված ՆԱՄԱԿ-ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ հիման վրա: