Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Համաշխարհային բանկ

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի (վարկ թիվ 5398-ԱՄ) երկրորդ բաղադրիչի «Աշխատաշուկայի ակտիվ ծրագրեր» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում է  Փոքր բիզնեսի խթանման և Երիտասարդների զբաղվածության խթանման ակտիվ ծրագրերը: 

 

Ծրագրերի նպատակն է խրախուսել աշխատանք փնտրողների ակտիվ մասնակցությունն աշխատաշուկայում և ստեղծել բարձր արտադրողականությամբ աշխատատեղեր: 

 

Փոքր բիզնեսի խթանման ծրագիրն ուղղված է աջակցելու աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  ինքնազբաղվածության հնարավորությունների զարգացմանը: Ծրագրի շրջանակներում սկսնակ գործարարներին, որոնք  փոքր ձեռնարկատիրական գործունեություն կիրականացնեն տնտեսության տարբեր ոլորտներում, այդ թվում գյուղատնտեսության, բացի ֆինանսական աջակցությունից, կտրամադրվի նաև խորհրդատվական աջակցություն՝ գործարարության հմտությունների գծով վերապատրաստումների և գործունեության հետագա ուղեկցման միջոցով: 

 

Ծրագրի շահառուները Զբաղվածության պետական գործակալության 51 տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք են, որոնցից առնվազն 20%-ը պետք է լինեն կանայք, իսկ 10%-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձինք:

 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հանրապետության մարզերում և Երևանում 700 շահառուի ընդգրկել գործարար ուսուցման դասընթացներում և ֆինանսավորել ուսուցում անցած անձանց կողմից ներկայացված առնվազն 250 գործարար ծրագիր:  

 

Ուսուցում անցած անձանց կողմից ներկայացված գործարար ծրագրերը կգնահատվեն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում ստեղծված աշխատանքային   խմբի և կհաստատվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից: Հաստատված  գործարար ծրագրերի իրականացման համար կտրվեն դրամաշնորհներ, որոնց մեծությունը կախված կլինի գործարար ծրագրի բնույթից, ծրագրում՝ որպես վարձու աշխատողներ ընդգրկված անձանց թվաքանակից և նախատեսված ծախսերից:

 

Գործարար ծրագրերի դրամաշնորհների միջին չափը 1մլն 500հազ.  ՀՀ դրամ է (չհաշված հարկերը): Դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրի ժամկետը 1 տարի է՝ ևս 1 տարի հիմնված բիզնեսը շարունակելու պայմանով: 

 

Ծրագիրը կիրականացվի 2016-2018 թթ. ժամանակահատվածում: 

 

Երիտասարդների զբաղվածության խթանման ծրագրի նպատակը մասնագիտական  որակավորում չունեցող և  առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող երիտասարդ գործազուրկների կայուն զբաղվածության ապահովումն է`  նրանց աշխատանքային ունակությունների և  հմտությունների տրամադրման գործում  աջակցություն ցուցաբերելու ճանապարհով: 

 

Ծրագրի  շրջանակներում  գործատուների մոտ փորձառու մասնագետների օգնությամբ աշկերտության գործընթացի կազմակերպման միջոցով՝ ըստ նախասիրությունների,  տարբեր մասնագիտություններ կուսուցանվեն առնվազն  700 երիտասարդի: Ուսուցման ժամանակահատվածում ուսուցանվողին վճարվելու է ամսական 78 հազ ՀՀ դրամ կրթաթոշակ՝ ներառյալ եկամտային հարկը և սոցիալական վճարը:  Ուսուցանող վարպետի աշխատավարձի ամսական հավելումը յուրաքանչյուր աշկերտի համար` 40 հազ ՀՀ դրամ է ներառյալ եկամտային հարկը և սոցիալական վճարը,  իսկ մեկից ավելի անձանց ուսուցանելու դեպքում՝ երկրորդ և երրորդ աշկերտներից յուրաքանչյուրի համար՝ 30000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ եկամտային հարկը և նպատակային սոցիալական վճարը: Յուրաքանչյուր աշկերտի ուսուցումը կազմակերպելու համար գործատուին տրվում է ևս ՝ 30 հազ. ՀՀ դրամ: 

 

Ուսուցման առավելագույն տևողությունը 6 ամիս է: 

 

Ծրագիրը կիրականացվի 2016-2018 թթ. ժամանակահատվածում՝ երեք փուլով: