Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Ավարտված ծրագրեր

Հայ-շվեդալիտվական "Աջակցություն Հայաստանի իշխանություններին` աշխատաշուկայի ակտիվ քաղաքականության բարելավման հարցերում" ծրագիր

 

2009 թվականին ավարտվեց 1999թ մեկնարկած Շվեդիայի Միջազգային Զարգացման Գործակալության աջակցությամբ իրականացվող հայ-շվեդալիտվական ՙԱջակցություն Հայաստանի իշխանություններին` աշխատաշուկայի ակտիվ քաղաքականության բարելավման հարցերում՚ ծրագիրը իր չորս բաղադրիչներով` ուղղված զբաղվածության ծառայությունների բարելավմանը, աշխատաշուկայի տեղեկատվական համակարգի ստեղծմանը, խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի ռազմավարության մշակմանը, կառավարմանը ըստ նպատակների, զբաղվածության ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակման և ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի և հաղորդակցության ռազմավարությանը: Ծրագիրը դրական է գնահատվել 2008թ նոյեմբերին Հայաստան ժամանած Շվեդիայի զբաղվածության հարցերով նախարար պարոն Սվեն Օտտօ Լիտորինի, ինչպես նաև 2009-ի աշնանը ծրագրի արդյունքների գնահատման նպատակով Հայաստան ժամանած Շվեդիայի Հանրային ծառայությունների ներկայացուցիչ տիկին Օլգա Կուլաևայի կողմից: ՀՀ զբաղվածության ոլորտում հայ-շվեդալիտվական ծրագրի արդյունքները.

 
 • Եվրոպական ռազմավարությանը մոտեցած օրենսդրություն,
 • Զբաղվածության ներդրված նոր ակտիվ ծրագրեր,
 • Բարելավված եռամակարդակ կառավարման համակարգ,
 • Աշխատաշուկայի իրավիճակի գնահատման նոր մեխանիզմներ, շահառուների թվաքանակի աճ,
 • Աշխատակիցների շարունակական ուսուցման ձևավորված համակարգ,
 • Ներդրված նոր աշխատանքային մեթոդներ,
 • Ներդրված և շարունակաբար կատարելագործվող տեղեկատվական   համակարգ,
 • Բարելավված զբաղվածության ցուցանիշներ,
 • Տարբեր ուղղվածությամբ աշխատաշուկայի նպատակային հետազոտություններ,
 • Հանրային հաղորդակցման ռազմավարություն:
 

Այս ծրագրի շրջանակներում նախաձեռնվեց և ՀԲ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվեց, 

 
 • Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը Երևան քաղաքում,
 • Հաշմանդամների աշխատանքի վերականգնման կենտրոնը Գյումրիում:
 

Ծրագրի արդյունքները ոչ միայն տեսանելի, այլ նաև շարունակական են:

 

Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկագիրքը