Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԱՐՄԱՎԻՐԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը՝ 2017թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը՝ 2019թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը՝ 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 


Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Արմավիրի մարզում, 2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 


2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Արմավիրի մարզում կազմում է շուրջ 8,7 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է  3.2%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 65.8%-ը կամ 5.7 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 2.7%-ով: Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  60.4%-ը, կամ 3.4 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 17.0%-ը երիտասարդ է, 2.8%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, 68.7%-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. 

Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Արմավիրի  մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը