Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Գործատուներ

Գործատուները աջակցում են զբաղվածության պետական քաղաքականության իրականացմանը: Այդ նպատակով զբաղվածության պետական գործակալությանը տրամադրվում է տեղեկատվություն`

 
  • իրենց մոտ առկա թափուր աշխատատեղերի
  • սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների
  • նոր ստեղծվող աշխատատեղերի մասին:
 

Զբաղվածության պետական գործակալությունը գործատուներին առաջարկում է`

 
  • խորհրդատվություն և տեղեկատվություն մատուցվող բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ
  • աջակցություն աշխատուժի պահանջարկի լրացմանը
  • տեղեկատվություն զբաղվածությանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների վերաբերյալ
  • տեղեկատվություն աշխատուժի շուկայի վիճակի մասին
  • տեղեկատվություն զբաղվածության օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ
  • խորհրդատվություն մասսայական կրճատումների դեպքում:
 

Ուշադրություն. Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից  գործատուներին մատուցվող բոլոր ծառայություններն անվճար են: