Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատաշուկայի իրավիճակը Սյունքի մարզում 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

2020թ.-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Սյունիքի մարզում կազմում է 3.2 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 4.0 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 75.5 %-ը կամ 2.4 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 9.6 %-ով:   Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 72.1 %-ը, կամ 1.8 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 17.4 %-ը երիտասարդ է, 5.6%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 39.2 %-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Սյունիքի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

 

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը