Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանքի ակումբ


Ի՞նչ է աշխատանքի ակումբը

 Աշխատանքի ակումբը զբաղվածության աջակցման ծրագիր է` ուղղված աշխատանք փնտրող անձանց աշխատանքի տեղավորմանն աջակցելուն, որն իրականացվում է աշխատանք փնտրողին ակտիվացնելու ունակությունները զարգացնելու միջոցով:
 

 

Խնդիրները

 

 Աջակցել աշխատանք փնտրողին
 
տրամադրել խորհրդատվություն և տեղեկատվություն,
 • վերլուծել և իրատեսորեն գնահատել իրավիճակը, որում հայտնվել է,
 • ձևավորել հստակ նպատակ,
 • զարգացնել աշխատանքի որոնման ունակությունները և հմտությունները,
 • բարձրացնել ինքնագնահատականը,
 • սովորել գործատուին դիմելու ընթացակարգերը:
 Աշխատանքի ակումբում Դուք կարող եք ստանալ
 
Խորհրդատվություն
 
 • Գործազրկության և զբաղվածության պետական ծառայության կողմից տրվող սոցիալական երաշխիքների,
 • մասնագիտական ընտրության և մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի,
 • ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու,
 • մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ:
 Տեղեկատվություն
 
 • Տեղեկություններ աշխատաշուկայի զարգացումների,
 • թափուր աշխատատեղերի,
 • զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերի,
 • սոցիալական ծառայությունների հետ կապված տարբեր խնդիրների վերաբերյալ:
 Մեր գործողություններն ուղղված են.
 
 • մեկուսացման, միայնության և հուսալքության դեմ,
 • կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց օգնելուն,
 • ինքնավստահությունը վերագտնելուն և հասարակական կյանքում ակտիվ մասնակցություն ունենալուն,
 • աշխատաշուկա վերադառնալուն:
 Աշխատանքի ակումբում Դուք կգտնեք  աջակցություն և քաջալերանք,
 • խորհուրդներ Ձեզ հուզող տարբեր հարցերի շուրջ,
 • տեղեկություններ և գաղափարներ` ուղղված աշխատանք գտնելուն,
 • աշխատանք փնտրելու փորձ,
 • ազատ ժամանցի այլընտրանքային առաջարկություններ:
 Աշխատանքի ակումբում աշխատանք փնտրողների համար կարող են կազմակերպվել հանդիպումներ  գործատուների, հասարակական
կազմակերպությունների, զբաղված անձանց, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այլ
ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպությունների հետ:
 

Ձեր ակտիվ մասնակցությունն աշխատանքի ակումբին հաջողության հասնելու կարեւոր նախապայմանն է:

Որտե՞ղ են գործում աշխատանքի ակումբները
Հայաստանի Հանրապետությունում Աշխատանքի ակումբները գործում են հետևյալ բնակավայրերի զբաղվածության մարզային և տարածքային կենտրոններում.
 
Երևանի Էրեբունու, Նուբարաշեն, Վանաձոր, Ալավերդի, Գյումրի, Հրազդան, Չարենցավան, Գավառ, Աբովյան, Դիլիջան, Բերդ, Իջևան, Գորիս 
 

Այստեղ զբաղվածության կենտրոնների հմուտ մասնագետները Ձեզ կլսեն, կաջակցեն և կօգնեն կողմնորոշվել:

 

Աշխատանքի ակումբի կողմից մատուցվող բոլոր ծառայություններն ԱՆՎՃԱՐ են: