Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանքի տոնավաճառ

Աշխատանքի տոնավաճառի նպատակը.

Գործատուի և աշխատանք փնտրողի անմիջական հաղորդակցման միջոցով՝  աշխատանք փնտրողի  կայուն զբաղվածության և գործատուի մոտ առկա թափուր աշխատատեղի արդյունավետ համալրման ապահովումն է:

 

Ի՞նչ է աշխատանքի տոնավաճառը.

Աշխատանքի տոնավաճառը մեկօրյա միջոցառում է, որը հեշտացնում է գործատուների և աշխատանք փնտրողների հանդիպումը, և օգնում գործատուին գտնել աշխատող, իսկ աշխատանք փնտրողին` աշխատատեղ:

 

Գործակալությունը կազմակերպում է աշխատանքի տոնավաճառ ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ելնելով աշխատաշուկայի վերլուծության և կանխատեսման արդյունքներից:

 

Տոնավաճառի խնդիրն է հանրության լայն շրջանակներում տնտեսության զարգացող ոլորտների, նոր մասնագիտությունների հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելը, ինչպես նաև գործատուների աշխատուժի պահանջարկը լրացնելը:

 

Ի՞նչ կարող է տալ աշխատանքի տոնավաճառը գործատուին և աշխատանք փնտրողին.

 

գործատուին

 
 • Կարճ ժամանակահատվածում հանդիպել մեծ թվով աշխատանք փնտրողների,
 • բարձր որակավորում ունեցող աշխատողներով համալրել թափուր աշխատատեղերը,
 • ստեղծել որակյալ մասնագետների տվյալների բազա,
 • գովազդել կազմակերպությունը, արտադրանքը կամ ծառայությունները:
 

աշխատանք փնտրողին

 
 • Նույն վայրում հանդիպել բազմաթիվ գործատուների հետ,
 • անմիջապես կապեր հաստատել տարբեր գործատուների հետ,
 • գտնել իր որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանք,
 • ընդգրկվել տարբեր գործատուների տվյալների բազայում` առաջիկայում աշխատանքի առաջարկ ստանալու ակնկալիքով:
 

գործատուին և աշխատանք փնտրողին

 
 • Ստանալ տեղեկատվություն աշխատաշուկայի միտումների վերաբերյալ,
 • ստանալ տեղեկություններ զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ,
 • ստանալ տեղեկություններ ուսումնական հաստատությունների և նրանց ծրագրերի վերաբերյալ,
 • ծանոթանալ տարբեր կազմակերպությունների գործունեությանը` աշխատաշուկայում ճիշտ կողմնորոշվելու և մրցունակ դառնալու նպատակով:
 

Տոնավաճառը բաց է բոլոր աշխատանք փնտրողների համար:

  

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոններ: