Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը, 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը, 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը, 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը, 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը, 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Արագածոտնի մարզում, 2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

 

2021 թվականի հուվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Արագածոտնի մարզում կազմում է շուրջ 5,1 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 9.0 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 62.1 %-ը, կամ 3.1 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 5.2 %-ով:  Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  50,9 %-ը, կամ 1.6 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  15.9%-ը երիտասարդ է, 5.4%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, 76.4 %-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. 

Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Արագածոտնի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

 

 

  կարդալ ավելին...

Մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնները

Թափուր աշխատատեղերը