Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանք փնտրողներ

Զբաղվածության պետական գործակալությունն աշխատանք փնտրողներին առաջարկում է`

 
  • Խորհրդատվություն և տեղեկատվություն մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն,
  • աշխատանքի տեղավորման անվճար միջնորդություն,
  • մասնակցություն զբաղվածության ծրագրերին և միջոցառումներին,
  • որակավորման բարձրացման և վերամասնագիտացման ուսուցում: