Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Երիտասարդների ընդգրկվածությունը զբաղվածության ծրագրերում 2016թ.

2016թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ               

 
 Ցուցանիշներ         հազ. մարդ                                                                
ընդամենը այդ թվում երիտասարդներ
   թիվը         %      
Աշխատանք փնտրողներ, որից 95.8 22.2 23.2
գործազուրկներ, 80.4 19.2 23.9
Աշխատանքի տեղավորվածներ 17473 3714 21.3
Զբաղվածության պետական ծրագրեր
Ծրագրի անվանումը Ծրագրերում ընդգրկված անձանց թիվը
ընդամենը այդ թվում երիտասարդներ
թիվը   %   
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում» ծրագիր 418 146 34.9
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում» ծրագիր 74 11 14.9
«Գործազուրկների և  աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագիր
1284 487 37.9
«Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում» ծրագիր 25 10 40.0
«Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում»  ծրագիր 473 473 100
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում» ծրագիր 732 271 37.0
«Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղատնտեսությանն աջակցության տրամադրման» ծրագիր 7640 794 10.4
«Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագիր 0 0 0
«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցում» ծրագիր 2005 419 20.9
«Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում»* 15020    
Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում 54 2 3.7

 

* Կազմակերպվել է աշխատանքի 11 տոնավաճառ` Ապարան, Չարենցավան, Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջան, Աբովյան, Գավառ, Իջևան, Գորիս, Երևան և Արմավիր քաղաքներում, որոնց մասնակցել է 360 գործատու, շուրջ 15020 աշխատանք փնտրող: Գործատուների կողմից ներկայացվել է 1628 առկա և 1442 սպասվելիք թափուր աշխատատեղեր:Երիտասարդների մասնակցությունը այս ծրագրին շատ ակտիվ է, սակայն նրանց մասնակցության վերաբերյալ հստակ գնահատականը բացակայում է: Տոնավաճառների ավարտից անմիջապես հետո աշխատանքի է տեղավորվել 833 աշխատանք փնտրող: