Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ., Սյունիք

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
 

Զբաղվածության պետական գործակալության տվյաներով 2017թ.-ի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Սյունիքի մարզում կազմում է 3.6 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 15.9%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 91.6 %-ը կամ 3.3 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 16.5%-ով: Գործազուրկների թվաքանակում կանանց տեսակարար կշիռը կազում է 68.9%, երիտասարդներինը՝ 20.1%, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեսակարար կշիռը՝ 5.2%, գյուղաբնակներինը՝ 34.4%:  

 

Աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ

 Սյունիքի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /մարդ/

կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը