Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատուժի առաջարկ գործատուին

 

Աշխատուժի առաջարկը 2016թ. նոյեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 


Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել՝   Զբաղվածության տարածքային կենտրոններ: