Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աջակցություն աշխատուժի պահանջարկի լրացմանը

Զբաղվածության պետական գործակալությունը գործատուների կողմից ներկայացված աշխատուժի պահանջարկի լրացմանն ուղղված՝ իրականացնում է հետևյալ գործողությունները`

 
 • տրամադրում է խորհրդատվություն՝ թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման ուղիների վերաբերյալ
 • ստանում է թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • ամփոփում և տարածում է թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 • կազմակերպում է թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառներ
 • ընտրում է գործատուի ներկայացրած չափորոշիչներին համապատասխան թեկնածուներ
 • համապատասխան աշխատատեղը ներկայացնում է ընտրված թեկնածուներին:
 

Գործատուները, ովքեր աշխատուժի հավաքագրման հարցում ակնկալում են Զբաղվածության պետական գործակալության աջակցությունը, ներկայացնում են հայտ առկա թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ՝ նշելով յուրաքանչյուր աշխատատեղին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները:

 

Գործատուները Զբաղվածության պետական գործակալությանը տեղեկացնում են նաև`

 
 • լրացված կամ փակված աշխատատեղերի վերաբերյալ,
 • աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատող անձանց վերաբերյալ,
 • զբաղվածության տարածքային կենտրոնների կողմից գործուղված անձին առաջարկված աշխատատեղը մերժելու վերաբերյալ,
 • գործատուի հետ նախապես կնքված պայմանագրի արդյունքում մասնագիտական ուսուցում անցած անձանց աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ:
 

Ուշադրություն. Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից գործատուներին մատուցվող բոլոր ծառայություններն անվճար են: