Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանք փնտրող անձանց երաշխիքները

Աշխատանք փնտրող անձանց և գործազուրկների իրավական երաշխիքները

1. Աշխատանք փնտրող անձինք իրավունք ունեն`

 
 • Զբաղվածության պետական գործակալությունից ստանալ անվճար խորհրդատվություն,
 • զբաղվածության պետական գործակալությունում գրանցված թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ անվճար տեղեկությունների ստացման,
 • հարմար աշխատանքի ընտրության և տեղավորման անվճար միջնորդության,
 • մասնագիտական կողմնորոշման,
 • զբաղվածության պետական գործակալության պաշտոնատար անձանց գործողությունների և անգործության վերադասության կամ դատական կարգով բողոքարկման:
 

2. Գործազուրկներն իրավունք ունեն նաև`

 
 • անվճար վերամասնագիտացման և որակավորման բարձրացման (մասնագիտական կրթություն և որակավորում ունեցողները), անվճար նախնական մասնագիտական պատրաստման և արհեստագործական ուսուցման (մասնագիտական կրթություն և որակավորում չունեցողները),
 • ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մոտք գործող անձանց համար՝ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու աջակցության,
 • գործատու կողմից զբաղվածության կենտրն ներկայացված և առնվազն մեկ ամիս չլրացված թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով այլ վայր աշխատանքի տեղավորման աջակցության,
 • վարձատրվող հասարակական աշխատանքներին մասնակցության:
 

3. Հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկն իրավունք ունի նաև.

 
 • աշխատանքի տեղավորման՝ օրենքով սահմանված քվոտայի ապահովման շրջանակներում
 • աշխատանքի տեղավորման դեպքում՝ աշխատատեղի հարմարեցման աջակցության՝ ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով:
 

4. Աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրողն իրավունք ունի ընդգրկվելու ամենամյա ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող մասնագիտական ուսուցման ծրագրում:

Աշխատանք փնտրող անձին  տրամադրվող զբաղվածության ծառայություններն անվճար են: