Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԱՐԱՐԱՏԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ. 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Արարատի մարզում, 2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 


2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Արարատի մարզում կազմում է շուրջ 8.6 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 7.3%-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 60.7%-ը, կամ 5.2 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի  նկատմամբ նվազել է 4.5 %-ով: Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  61.9%-ը, կամ 3.2 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  25.4%-ը երիտասարդ է, 4.6 %-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, 52.2%-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1. 

Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Արարատի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...

 

Մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնները

Թափուր աշխատատեղերը