Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Մեր ծառայությունները

Սիրելի' հաճախորդ,

 

Զբաղվածության պետական գործակալությունն իր ծառայություններն է առաջարկում աշխատանք փնտրողներին և գործատուներին:

Մեր ծառայությունները բոլոր հաճախորդների համար անվճար են:

Մեր խնդիրը Ձեր պահանջներին համապատասխան բարձրորակ ծառայությունների մատուցման ապահովումն է:

Ձեր վերաբերմունքը և մասնակցությունը մեր ամենօրյա աշխատանքին ողջունելի է:

 

Գործատուների համար.

 

 • Աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում
 • գործատուի պահանջարկին համապատասխան մասնագետների առաջարկ
 • աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում
 • բնակչության զբաղվածությունը խթանող ծրագրերի իրականացում:

Աշխատանք փնտրողների համար.

 

 • Խորհրդատվություն աշխատանք գտնելու հետ կապված հարցերի շուրջ
 • տեղեկատվության տրամադրում թափուր աշխատատեղերի և զբաղվածության ծրագրերի վերաբերյալ
 • միջնորդություն գործատուի մոտ աշխատանք փնտրելիս
 • աջակցություն մասնագիտական կողմնորոշման և վերամասնագիտացման հարցում
 • աջակցություն ձեռնարկատիրական գործունեության նախաձեռնության պարագայում
 • ընդգրկում զբաղվածության ծրագրերում
 • աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում
 • աշխատանքի ակումբի կազմակերպում:

Մեր կողմից ծառայությունները մատուցվում են բոլոր դիմողներին հավասարապես.

 • Անկախ ազգությունից
 • ռասսայից
 • սեռից
 • տարիքից
 • լեզվից
 • դավանանքից
 • քաղաքական կամ այլ հայացքներից
 • սոցիալական ծագումից
 • գույքային կամ այլ դրությունից:

Ձեզ կտրամադրվի

 • Հստակ, ամբողջական տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:

Կապահովվի

 • Ձեր ազատ տեղաշարժի (ներքին եւ արտաքին) իրավունքը
 • սիրալիր, քաղաքավարի, համբերատար, անկեղծ, պատասխանատու վերաբերմունք
 • Ձեր անձին վերաբերվող տվյալների գաղտնիությունը:

Ձեր վերաբերմունքը և մասնակցությունը մեր ամենօրյա աշխատանքին ողջունելի է:

 

Մեզ կարող եք դիմել`