Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Տարածքային կենտրոններ

Միասնական սոցիալական ծառայության կազմում գործում է 49 տարածքային կենտրոն, որից 7-ը Երևանում, մյուսները հանրապետության մարզերում:

 

Տարածքային կենտրոնների կողմից մատուցվող ծառայությունները.

 

1. Աշխատանք փնտրողներին`

 

 • խորհրդատվության տրամադրում
 • հաշվառում
 • կարիքների գնահատում
 • տեղեկատվության տրամադրում
    - թափուր աշխատատեղերի
    - զբաղվածության ծրագրերի վերաբերյալ
 • աշխատանքի տեղավորման  միջնորդություն
 • մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն
 • զբաղվածության ծրագրերում ներգրավում

 

2. Գործատուներին`

 

 • տեղեկատվության տրամադրում
    - աշխատաշուկայի վերլուծության և կանխատեսումների
    - զբաղվածության ծրագրերի
    - որակավորման (վերամասնագիտացման) դասընթացներ անցած աշխատուժի վերաբերյալ
 • թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում աշխատանք փնտրողների շրջանում
 • թափուր աշխատատեղերին համապատասխան աշխատուժի առաջարկի ապահովում
 • մասնակցության ապահովում
    - մասնագիտական ուսուցման կարիքների ձևավորման գործընթացում
    - բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում
 • խորհրդատվության տրամադրում
    - զբաղվածության օրենսդրության
    - զանգվածային ազատումների վերաբերյալ:
 • աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում՝ պետական աջակցության տրամադրում: