Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանքի թույլտվություն

2019թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ՀՀ Կառավարության 2016թ. մայիսի 12-ի թիվ 493-Ն որոշմամբ հաստատված օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման կարգը:

Այս բաժնում կարող եք գտնել ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերը, ինչպես նաև թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի վերաբերյալ հուշաթերթ, և այլ օգտակար նյութեր: