Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման նպատակն է՝ գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմումը և իրավիճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքող միջոցներով համայնքներին աջակցելը:

 

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտներն են՝

 • սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների (դպրոց, մանկապարտեզ, բժշկական հաստատություն, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, մշակույթի տուն) վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքները,
 • միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգման աշխատանքները,
 • արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքները,
 • պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքները,
 • գերեզմանատների ցանկապատման, բարեկարգման աշխատանքները,
 • բնակչության համար պաշտպանական նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների շինարարական աշխատանքները
 • անտառների վերականգնման, անտառապատման, օգտագործման, խնամքի օգտագործման աշխատանքները: 

 

 

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ մարզերում, ընդ որում, առաջնահերթության կարգով` բարձր լեռնային և /կամ սահմանամերձ բնակավայրերում:

 

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում կարող են ընդգրկվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոնում հաշվառված և գործազուրկի կարգավիճակ ստացած անձինք:

 

Սույն ծրագրի կարգին համապատասխան գործազուրկը ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկից ավելի անգամ:

 

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում ընդգրկվելու առաջնահերթությունը տրվում է աշխատաշուկայում անմրցունակ հետևյալ անձանց՝

 • որոնց ընտանիքը հաշվառված է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ստանում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ,
 • որոնց ընտանիքում առկա է երկու և ավելի անչափահաս,
 • որոնց ընտանիքում առկա է հաշմանդամություն ունեցող անձ (անձինք),
 • որոնք համարվում են վերադարձող միգրանտ: 

 

 Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման առավելագույն տևողությունը երեք ամիս է:

 

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում ընդգրկված գործազուրկին՝ օժանդակ աշխատանքներ կատարելու համար մեկ աշխատանքային օրվա համար վճարվում է 5000 դրամ՝ ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում` նպատակային սոցիալական վճարը:

 

Ներկայացված ծրագրի կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով Ձեր բնակության վայրը սպասարկող զբաղվածության տարածքային կենտրոն: