Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ԵՐԵՎԱՆԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Երևան քաղաքում  

2021թ.-ի հունվարի  1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Երևան քաղաքում կազմում է շուրջ 12.4 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 1.2 %-ով:Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 60.1 %-ը կամ 7.5 հազար մարդ:Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է  3.4 %-ով:Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 72.5 %-ը, կամ  5.4 հազ. մարդ:Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 16.5%-ը երիտասարդ է, 6.5 %-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ:

Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Երևան քաղաքի  զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

                                                                  կարդալ ավելին...

Թափուր աշխատատեղերը