Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայոթյուններից օգտվելու համար աջակցության տրամադրում

Ծրագրի նպատակն է`  աշխատանքի տեղավորման լրացուցիչ հնարավորությունների ընձեռման միջոցով աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց կայուն զբաղվածության ապահովումը:

 

Ծրագրի շահառուները անմրցունակ անձինք են:

 

Անմրցունակ անձըն այս ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկ անգամ:

 

Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող աջակցության առավելագույն արժեքն անմրցունակ յուրաքանչյուր անձի համար կազմում է 100.000 դրամ:

 

Անմրցունակ անձանց, որոնց զբաղվածության տարածքային կենտրոնն առնվազն երեք ամսվա ընթացքում հարմար աշխատանքի չի տեղավորում, որպես աշխատանքի տեղավորման լրացուցիչ հնարավորություն, տրամադրում է աջակցություն համապատասխան հավաստագիր՝ ոչ պետական կազմակերպությունների աշխատանքի տեղավորման ծառայություններից օգտվելու համար (փոխհատուցման հավաստագրի ձևը հաստատում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը):

 

Փոխհատուցման հավաստագրի միջոցով փոխհատուցումը տրամադրվում է այն աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպություններին, որոնք նախարարության հետ համագործակցելու նպատակով ստորագրել են համագործակցության հուշագիր, հաշվառված և ներառված են նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված ցանկում:

 

Փոխհատուցման հավաստագրի վճարման փուլերը.

 

Անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորման նպատակով աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությանը տրամադրվող փոխհատուցման հավաստագրի արժեքը վճարվում է հետևյալ փուլերով`

 

1. գումարի ընդհանուր արժեքի 5 %-ը փոխանցվում է անմրցունակ անձի հետ աշխատանքի տեղավորման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելուց հետո,

2. գումարի ընդհանուր արժեքի 25 %-ը փոխհատուցվում է ոչ պետական կազմակերպությանը, վերջինիս կողմից անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորելուց հետո,

3. գումարի մնացած մասը` 70%-ը փոխանցվում է անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորելուց մեկ տարի հետո, եթե այդ ընթացքում վերջինս շարունակում է աշխատել ոչ պետական կազմակերպության միջնորդությամբ:

 

Ծրագրի իրականացման և կազմակերպման կարգին մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք դիմել զբաղվածության կենտրոններ: