Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Վայոց Ձորի  մարզում 

  2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Վայոց Ձորի մարզում կազմում է 1.3 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 3.7 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների   80.0 %-ը կամ 1.1 հազար մարդ: Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 61.3 %-ը, կամ 0.7 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 21.4 %-ը՝ երիտասարդ է, 7.9 %-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ, իսկ 56.4 %-ը՝ գյուղաբնակ

 Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Վայոց Ձորի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին...