Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
ՏԱՎՈՒՇԻ մարզ

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2015թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2016թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2017թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2019թ.

Աշխատաշուկայի իրավիճակը 2020 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

 

Աշխատաշուկայի իրավիճակը  Տավուշի մարզում 

2021թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Տավուշի մարզում կազմում է շուրջ 5,9 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 3.3 %-ով: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է  աշխատանք փնտրողների 74.0 %-ը կամ 4.4 հազար մարդ:   Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է  4.1 %-ով: Գործազուրկ կանանց թիվը կազմում է գործազուրկների թվի  58.7 %-ը, կամ 2.6 հազ. մարդ: Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների  19.4 %-ը երիտասարդ է, 3.8 %-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ, 53.6 %-ը՝ գյուղաբնակ:

Գծապատկեր 1.Աշխատանք  փնտրողների և գործազուրկների թվաքանակն ըստ  Տավուշի մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների /հազ.մարդ/

կարդալ ավելին ...

Թափուր աշխատատեղերը